Речният кефал, или клен, е сладководна риба от семейство Шаранови

Речният кефал, или клен, е сладководна риба от семейство Шаранови и основен представител на едноименния род Речни кефали. Живее в бавни до среднобързи води – в долните и средни течения на реките, напоителни канали, язовири. Ареалът му е много широк и се среща във всички реки в България

130816451

Кулинарни качества:

Месото на кефала има привилегията, че лесно се чисти. Люспите му се махат бързо, а размерите улесняват цялата процедура. Месото му е бяло и меко. Вкуса е сладникав, а миризмата на тежка и мазна храна липсва. По-малките парчета риби се пържат лесно разполовени само през средата на гръбнака, а за по-големите се налага и нарязване на кръгове, които стават много вкусни на фурна.

Translate »